ipoteca | model formularCONTRACT de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o […]

model...

model: ,

Contract de imprumut garantat cu ipoteca

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

Contract de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. […]

model...

model: ,

Contract de ipoteca

Act din categoria Contracte civile

. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………………, fiul lui …………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de ……………………………….., cod […]

model...

model:

Contract imprumut de consumatie (garantat cu ipoteca)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti: Intabularea radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Cerere de Intabularea dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………., nr. …, va rog sa dispuneti, in baza contractului de constituire a dreptului de ipoteca, autentificat de Biroul de notariat …………….. sub nr. …………..: Intabularea dreptului meu de ipoteca asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …….. a comunei ……….., sub P. I, cu […]

model...

Procura de constituire a unei ipoteci

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………, de sex …………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...