pret | model formularContract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si Art. […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Cerere De intocmire tablou de distribuire a pretului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ………….., judetul …………… str……………. nr. …….., etajul ………., apart. ……., va rog sa dispuneti sa se intocmeasca tabloul de distribuire a pretului de ……………. lei rezultat din vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in localitatea ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. ………, etajul ………., apart. …….., care […]

model...

model: ,

Cerere de inscriere in tabloul de ordine a creditorilor si in tabloul distribuire pret

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………, domiciliat in judetul ……………., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. …….., creditor al lui ……………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str……………., nr. ………, etajul …….., apart. ………, pentru suma de lei ………….., asa cum rezulta din ……………., va rog sa dispuneti inscrierea mea in tabloul de ordine al creditorilor […]

model...

Reducerea pretului dintr-un contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune estimatorie)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………… domiciliat in ……….. judetul …… str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …….. domiciliat in …….. judetul …… str. ……. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi restituie suma de ……… […]

model...