drept de proprietate | model formularIntabularea drepturilor de proprietate pe baza unui contract de schimb

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………….., domiciliati in ……………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …, si cel de-al doilea in …………………, judetul ……………, str. ……….., nr. ……, in calitate de copermutanti, va rugam ca, in temeiul contractului de schimb autentificat de Biroul de notariat ……………. sub nr. ……………….. din ………….. si a autorizatiei nr. …………….. din …………… […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954. Intabularea dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a […]

model...

Cerere Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti: Intabularea dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela […]

model...

Cerere intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti: Intabularea dreptului meu […]

model...

Procura de reconstituire a dreptului de proprietate

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...