proprietate | model formularCONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTULUI Art. 1. Societatea Comerciala ………………….. cu sediul social in ………………………, str. …………, nr. …., bl. …, et. …., ap. …., telefon ………., fax ……………, inmatriculata in Registrul Comertului …………… sub nr. …………., avand contul curent nr. …………… deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………………… reprezentata prin …………………. avand functia de […]

model...

Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. …………………………………….. nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament …….., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. …………………. din ………………………………….., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………….., având contul nr. ……………………………………, deschis la ………………………………………………, reprezentată de ………………………., cu […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Impartirea unei case in proprietati individuale pe etaje sau apartamente

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ……………….., domiciliati ……………….., primul in ……………., judetul …………., str. …………….., nr. …, si cel de-al doilea in ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, dobandind in temeiul …………. dreptul de a avea in proprietatea noastra individuala cate un apartament din casa situata in …………….., str. ….., nr. …., in suprafata de ……, […]

model...