imprumut | model formularContract de imprumut cu garantie

Act din categoria Contracte civile

1. PARTILE: Subsemnatii: 1. Imprumutator ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ………….,si 2. Imprumutatul ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in …………… Astazi ………. a intervenit prezentul contract de imprumut cu garantie. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT In baza acestui contract, imprumutatorul: – vinde pe credit imprumutatului urmatoarele bunuri: ………………. sau – imprumuta (sau acorda credit) […]

model...

Contract de imprumut garantat cu ipoteca

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de imprumut de folosinta (bun mobil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de imprumut de folosinta (bun imobil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi, a) D ………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui ………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie (garantat cu gaj)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… , sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului […]

model...

CONTRACT de Imprumut cu gaj de marfuri

Act din categoria Contracte comerciale

Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica de primire a sumei. – Termenul imprumutului […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU DOBANDA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU DOBANDA Intre subsemnatii: 1. Creditor …………… domiciliat ………………… 2. Debitor ……………. domiciliat in ……………… a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut cu dobanda. I. Eu, debitorul, declar ca am imprumutat de la creditorul …………, suma de ……… lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract si aceasta declaratie a mea are […]

model...

CONTRACT de Imprumut bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Banca …………………………… societate comerciala pe actiuni, inmatriculata in Registrul Comertului ……………. sub nr. ……………………. sucursala ………….. filiala (Agentia) ………………… cu sediul in str. ……………….. nr. ………. judetul/sectorul ………………. al municipiului Bucuresti, telefon ………….. fax …………………. denumita in prezentul contract “BANCA” reprezentata prin ……………….. director si …………… contabil sef in calitate de […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GAJ DE MARFURI Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica […]

model...

model: ,