Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Model Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca

Domnule Presedinte,

Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti:
Intabularea
radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. … a comunei ………., sub P. I cu numar de parcela ………., si care s-a intabulat sub P.III, nr. curent ……….. a aceleiasi carti funciare in favoarea lui …………… .
Va rugam sa comunicati incheierea, atat subsemnatului cat si lui ……………….., iar actele originale sa le restituiti lui ……………, in care scop anexam o copie.
La cerere anexez:
Semnatura,

Domnului Presedinte al …………… Sectia de carte funciara

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca