drept | model formularContract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

Cerere Repunere in termen pentru exercitarea dreptului la actiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ………………… Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACTIUNE impotriva paratului(ei) …………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca datorita unor cauze temeinic justificate nu am introdus actiunea in termenul de prescriptie prevazut de lege, de ….. ani. Motivele cererii: In fapt, am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti: Intabularea radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti: Intabularea radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954. Intabularea dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a […]

model...

Cerere de Intabularea dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………., nr. …, va rog sa dispuneti, in baza contractului de constituire a dreptului de ipoteca, autentificat de Biroul de notariat …………….. sub nr. …………..: Intabularea dreptului meu de ipoteca asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …….. a comunei ……….., sub P. I, cu […]

model...

Cerere De renuntare la drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………….. judetul …………., str. …………, nr. ….. etajul …… apart. ….., reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……………, declar prin prezenta ca renunt la dreptul meu de ……………………………………………………………. (se va enunta […]

model...

Cerere Constatare reabilitare in drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………, va rog sa pronuntati o hotarare prin care sa se CONSTATE INTERVENIREA REABILITARII MELE DE DREPT. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta pen. nr. ………. din ………., pronuntata de ……., in baza art. ….. am fost condamnat(a) la ……… inchisoare (sau amenda), pe care am executat-o (sau am […]

model...

Cerere Chemare in judecata a titular drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………domiciliat(a) in, ……………, parat in dosarul nr. …………., cu termen de judecata la data de, ………….., Formulez: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A TITULARULUI DREPTULUI, respectiv a paratului(ei), ………….., persoana in numele careia eu detin bunul pe care-l revendica reclamantul(a), …………… de la mine. Motivele actiunii: In fapt, (se va arata calitatea […]

model...

model: ,