constituire | model formularCONTRACT de constituire garantie materiala pentru gestionari

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi 1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(ă) în […]

model...

Cerere Constituire ca parte civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., parte vatamata in procesul penal nr. ……….., cu termen de judecata la ………., in care figureaza ca invinuit(a) sau inculpat(a) …………., domiciliat(a) in …………….. In temeiul art. 15 alin. 1 C. proc. pen., MA CONSTITUI PARTE CIVILA si va rog ca invinuitul(a) sau inculpatul(a), cat […]

model...

Procura generala de administrare inclusiv pentru constituire

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………. cetăţean ……………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de constituire a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de constituire a unei ipoteci

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………, de sex …………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...