radiere | model formularCerere de Radiere punere sub interdictie

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in …………….., judetul ……………, str. …………., nr. …, va rog ca, in temeiul hotararii nr. …….. din …………., ramasa definitiva, a Tribunalului ……………., prin care s-a pronuntat ridicarea punerii sub interdictie a lui ………………., sa dispuneti: Radierea notarii punerii sub interdictie din urmatoarele carti funciare nr. ……….. ale comunei ……………. […]

model...

Cerere Radierea minoritatii

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in ……………, judetul ……………., str. ……………, nr. …, implinind varsta majoritatii, va rog sa dispuneti, in temeiul certificatului de nastere, Radierea notarii minoritatii din cartile funciare nr. ……….. ale comunei …………. . Va rugam ca, odata cu comunicarea incheierii, sa-mi restituiti certificatul de nastere, in care scop alatur o copie. […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti: Intabularea radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti: Intabularea radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea […]

model...