bancar | model formularDelegatie

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R1234567 Strada Numelui nr.4 Sect.3, Bucuresti DELEGATIE Domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, angajat al societatii in functia de ……………… este imputernicit sa reprezinte firma noastra la Administratia Fianciara / Oficiul Postal / Banca […]

model...

CONTRACT de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽncheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeÅ£/sector ……………, cu funcÅ£ia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o […]

model...

model: ,

CONTRACT de Imprumut bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Banca …………………………… societate comerciala pe actiuni, inmatriculata in Registrul Comertului ……………. sub nr. ……………………. sucursala ………….. filiala (Agentia) ………………… cu sediul in str. ……………….. nr. ………. judetul/sectorul ………………. al municipiului Bucuresti, telefon ………….. fax …………………. denumita in prezentul contract “BANCA” reprezentata prin ……………….. director si …………… contabil sef in calitate de […]

model...

CONTRACT de depozit bancar

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽncheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. …………………………………… nr. ………………….., bloc ……………., scara ……………., etaj …………., apartament ………, judeÅ£/sector ……………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………….. din ……………………………, având contul nr. ……………………….. deschis la […]

model...

model: ,

Contract de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte civile

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeÅ£/sector ……………, cu funcÅ£ia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, ÅŸi 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. […]

model...

model: ,

Contract de gaj bancar

Act din categoria Contracte civile

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeÅ£/sector ………………………………, cu funcÅ£ia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, pe de o parte, ÅŸi […]

model...