Modele de CereriCerere Vanzarea gajului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. cu domiciliul in …………… am imprumutat pe debitorul ……………., cu domiciliul in ……………….. cu suma de ……………… lei intocmind in acest scop contractul alaturat. Intrucat debitorul nu si-a onorat obligatiile, va rog ca in baza art. 482 C. com. sa incuvintati ca, prin licitatie publica, sa se vanda bunurile date in […]

model...

model: , ,

Cerere de Transformarea amenda in inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, In temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata in 1991, Va sesizam ca numitul(a) ……….., domiciliat(a) in ………….., a fost sanctionat(a) definitiv, in baza art. 2 lit. din Legea nr. 12/1990, la ……… lei amenda contraventionala, sanctiune care a ramas definitiva la data de ……… Pentru ca contravenientul(a) […]

model...

Cerere de Transcrierea gajului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………… cu domiciliul in …………….. depun contractul incheiat intre mine, in calitate de creditor gajist si debitorul ………………., contract ce reprezinta un gaj comercial, cu rugamintea de a dispune inscrierea sa in registrul de amanet. Cu consideratie, Semnatura, DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

model...

Cerere de Transcriere a ordonantei de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………………. Depun ordonanta de adjudecare nr. …………, din ………., emisa de ……….. si va rog sa dispuneti TRANSCRIEREA EI IN REGISTRUL DE MUTATII. Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 551 alin. 4 C. proc. civ. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

model...

Cerere Suspendarea hotararii atacate cu contestatie in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII ATACATE CU CONTESTATIE IN ANULARE nr. ……… din ………. a Curtii de Apel …………., intimat(a) fiind domiciliat(a) in ……….., pe care va rog s-o judecati fara citarea partilor, s-o admiteti si sa suspendati executarea hotararii atacate pana la solutionarea contestatiei in anulare, inregistrata […]

model...

Suspendarea executiei vremelnice adresata instantei de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………….. Formulez: CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTIEI VREMELNICE, ceruta de intimatul(a) ………. domiciliat(a) in …………. impotriva mea, ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. ………. din …………. a Judecatoriei ……….. in dosarul nr. ………. Va rog sa admiteti cererea si sa dispuneti suspendarea executarii, pana la judecarea apelului pe […]

model...

Cerere Suspendare a urmaririi penale sau a judecatii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….. invinuit(a) in dosarul de urmarire penala nr. …….. sau inculpat(a) in dosarul penal nr. …….. cu termen de judecata la data de …….., pentru ca sufar de o boala grava, incurabila (cancer pulmonar), care ma impiedica sa iau parte la procesul penal sau sa particip […]

model...

Cerere Suspendare a executarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………, Formulez CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII hotararii penale nr. ………. din ……….. pronuntata de ………… in dosarul penal nr. ramasa definitiva pana la solutionarea contestatiei in anulare pe care am formulat-o impotriva respectivei hotarari. Motivele cererii: In fapt, prin hotararea nr. …….. din ………. a …….. am fost […]

model...

Cerere Stramutarea judecarii cauzei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliata) in ……….. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, CER STRAMUTAREA JUDECARII CAUZEI ce formeaza obiectul dosarului penal nr. …….., aflat pe rolul judecatoriei, tribunalului sau Curtii de Apel ……….. cu termen de judecata la data de ……….. Motivele cererii: In fapt, ma aflu in proces cu inculpatul(a) ……….. […]

model...

Cerere de Separarea patrimoniilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe […]

model...