CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

Model CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT
(art. 517 – art. 520 C. Civ.)

Incheiat intre subsemnatii:
Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si
Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, perioada in care va administra si va dispune de venitul imobilului cum va crede de cuviinta.
La incetarea din viata a cumparatorului, inceteaza de drept acest uzufruct si imobilul reintra in proprietatea mea, vanzatorul, sau a mostenitorilor mei.
Eventualele contracte de inchiriere facute de cumparator, vor inceta la cel mult un an de la data decesului cumparatorului.
Pretul vanzarii este de ……….. lei, pe care l-am primit la semnarea acestui contract (sau se va plati in modul urmator …………………)
Imobilul s-a predat cumparatorului conform inventarului ce insoteste acest contract si cumparatorul este obligat sa intretina imobilul pe toata durata uzufructului si sa-l predea la incetarea uzufructului in aceeasi stare cum l-a primit.
In scopul garantarii acestei bune intretineri, cumparatorul se obliga sa plateasca anual o cautiune de 10% din venitul net anual al imobilului.
Eu, cumparatorul ………….. declar ca am cumparat uzufructul imobilului descris mai sus, in conditiile enuntate, la pretul de ………. si ma oblig sa intretin bunul ca un adevarat proprietar si acesta va reveni vanzatorului sau mostenitorilor acestuia dupa decesul meu.
Drept pentru care am incheiat acest contract astazi ………… in ……. exemplare.

VANZATOR
………
CUMPARATOR
………..

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT