Modele de ContestatiiContestatie pentru suspendarea executarii silite

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………………….. Formulez: CONTESTATIE PENTRU SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE, ceruta de creditarul(area) …………., domiciliat(a) in ……………, pornita prin comandamentul nr. ………… din ………….emis de aceasta instanta, pentru imobilul meu, (teren sau constructie) situat in ………… cu rugamintea de a suspenda executarea pentru ca inteleg sa ofer creditorului veniturile imobilului supus executarii, […]

model...

Contestatie la tabloul de ordine

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………… Creditor privilegiat in cadrul urmaririi silite ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… ce are fixat termen de adjudecare la data de ………, debitor fiind ……….. in care am depus titlul meu de creanta pentru a fi inscris in tabloul de ordine. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE ORDINE pentru […]

model...

Contestatie la tabloul de imparteala

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE IMPARTEALA, intocmit in dosarul de executare silita nr. ………., al acestei instante, in care s-a scos la licitatie publica si s-a adjudecat imobilul ……….., proprietatea debitorului(arei) ……………, le cererea creditorului(arei) ………….., la pretul de ………… lei. Cand a fost intocmit tabloul de imparteala […]

model...

Contestatie la infiintarea popririi

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ………….. judetul ……………….., str. …………….., nr. ………, etajul ……., apart. ………, fac contestatie la ordonanta nr. ……….. din ………….. a acestui tribunal, prin care s-a infiintat in favoarea lui ………………. (se va mentiona numele si prenumele creditorului poprit) domiciliat in localitatea …………… judetul ………….., str. …………… nr. ……., […]

model...

model:

Contestatie la executarea silita

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………….. Formulez: CONTESTATIE LA EXECUTARE impotriva executarii silite a deciziei civile nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. ramasa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, la cererea intimatului(ei) ……….., domiciliat(a) in ……….. Pana la solutionarea acestei contestatii, va rog sa dispuneti: SUSPENDAREA EXECUTARII Admitand contestatia si anuland formele […]

model...

Contestatie la executare

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, (sau detinut(a) in penitenciarul …………), formulez CONTESTATIE – contra executarii dispozitiilor penale; – contra executarii dispozitiilor civile; – impotriva actelor de executare a dispozitiilor civile sau din …………, pronuntata de ……………… Motivele contestatiei: In fapt, prin hotararea penala citata, in baza art. …. am fost condamnat(a) la ……….., […]

model...

model:

Contestatie in anulare impotriva deciziei civile

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….. Formulez: CONTESTATIE IN ANULARE impotriva deciziei civile nr. ……… din ……….. pronuntata de Curtea de Apel in dosarul nr. ……….. intimat(a) fiind ………., domiciliat(a) in ……….., pentru motivul prevazute de art. 317 alin. 1 sau 2 (sau in art. 318) C proc. civ., constand in (se enunta motivul). […]

model...

Contestatie in anulare a unei hotarari penale

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………., in contradictoriu cu ……….., domiciliat(a) in …………., Formulez: CONTESTATIE IN ANULARE A HOTARARII PENALE nr. ……… din ………… pronuntata de ………., prin care, in baza art. ……. am fost condamnat(a) la …………. si obligat(a) la plata sumei de …….. lei despagubiri civile si la ………… lei cheltuieli judiciare […]

model...

Contestatie impotriva popririi

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………. Formulez: CONTESTATIE LA POPRIRE infiintata prin ordonanta de poprire nr. ……….din ……….. de aceasta judecatorie, in dosarul nr. ……….., la cererea creditorului ………….., domiciliat(a) in ………….. tert poprit fiind ………….., cu sediul in …………., pe care va rog s-o admiteti sa desfiintati ordonanta de poprire, urmand ca creditorul […]

model...

model:

Contestatie impotriva masurii asiguratorii

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR), Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………….. invinuit(a), inculpat(a), parte responsabila civilmente in procesul penal nr. ………. cu termen de judecata la data de ………….. formulez. CONTESTATIE IN CONTRA MASURII ASIGURATORII luate prin ordonanta din ……….. sau incheierea din ………. si a modului de aducere la indeplinire a acestuia, pentru ca: – au […]

model...