Contract de vanzare orice bunuri

Model Contract de vanzare orice bunuri

Incheiat intre:
1. Vanzator ……………… (nume, prenume, domiciliul) si
2. Cumparator ……………. (nume, prenume, domiciliu).

I. Eu, vanzatorul …………., vand cumparatorului ………….. urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate).
Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare cumparare, donatie, schimb, etc., autentificat sub nr. …… din ……… la ………. si transcris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni sub nr. ……. din ……….. la …….. sau inscris in cartea funciara ……………).
Pretul vanzarii este de …….. lei, care mi-a fost achitat integral astazi, data cand se incheie acest contract (sau se va plati in modul urmator: …………).
Garantez pe cumparator impotriva oricarei evictiuni, cat si impotriva viciilor ascunse.
De asemenea, garantez pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, asa cum reiese din certificatul nr. …….. din ……… eliberat de ………… grefa judecatoriei ……………
II. Eu, cumparatorul ……………, declar ca am cumparat bunul descris mai sus la pretul de ………. lei, pe care l-am platit integral (sau il voi plati in conditiile descrise mai sus).
Taxele acestui contract de vanzare privesc pe ………….. (vanzator, cumparator, sau ambele parti), potrivit acordului lor.

Incheiat astazi ……… in …… exemplare.

VANZATOR
………..
CUMPARATOR,
………….

model: ,

Contract de vanzare orice bunuri