Modele de PlangeriPlangere Prealabila adresata organului de urmarire penala

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRIM-PROCUROR, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., formulez: PLANGERE PREALABILA DE PUNERE IN MISCARE A ACTIUNII PENALE impotriva faptuitorului(oarei) ……………, domiciliat(a) in ………….. pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 187 C. pen., comisa la data de …………. De asemenea, cer obligarea respectivului(ei) la plata despagubirilor civile in suma de ……. lei, cat si […]

model...

Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare […]

model...

Impotriva respingerii cererii de eliberare a certificatului de stare civila cu ortografia limbii materne

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in ……………., judetul ……….., str. ……………., nr. ……, etajul ……. apart. ………, chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………….., cu sediul in ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. …….., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi elibereze certificatul constatator al nasterii mele la data […]

model...

Plangere Impotriva masurii sau actului de urmarire penala

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRIM-PROCUROR, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, expert etc. in dosarul de cercetare penala nr. …………. MA PLANG IMPOTRIVA MASURII SAU ACTULUI DE URMARIRE PENALA, prin care mi s-a confiscat ……….. sau mi s-a aplicat o amenda administrativa de ……… lei, considerandu-se ca fapta este lipsita de […]

model...

Plangere contraventionala

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….. Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de contraventie nr. …….., din …………, incheiat de ……….., prin care, in baza art. …, din ………., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer. Motivele plangerii contraventionale: In fapt am fost sanctionat(a) cu ……….. pentru faptul ca ………… In realitate, nu […]

model...

Plangere prealabila adresata instantei

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………., formulez: PLANGERE PREALABILA DE PUNEREA IN MISCARE A ACTIUNII PENALE impotriva inculpatului(ei) ………….., fiul (fiica) lui …………, si al(a) …………, nascut(a) la data de ……….., in …………, domiciliat(a) in ………., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 180 alin. 2 din Codul penal, comisa la data de […]

model...

model: