intabulare | model formularCerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti: Intabularea radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti: Intabularea radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea […]

model...

Cerere Intabulare drept de servitute

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea dreptului de servitute Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ……………, nr. …, va rog ca in baza contractului de constituire a dreptului de servitute incheiat la data de …………, cu …………, domiciliat in ……….., judetul ………, str. …………, nr. …., sa dispuneti: 1. Intabularea, ca sarcina reala, a […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Cerere Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti: Intabularea dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela […]

model...

Cerere intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti: Intabularea dreptului meu […]

model...

Cerere de Intabularea dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………., nr. …, va rog sa dispuneti, in baza contractului de constituire a dreptului de ipoteca, autentificat de Biroul de notariat …………….. sub nr. …………..: Intabularea dreptului meu de ipoteca asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …….. a comunei ……….., sub P. I, cu […]

model...

Intabularea dreptului de coproprietate pe baza unui certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………, domiciliati in ………., judetul ……….., str. …………., nr. …, in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ……….., va rugam sa dispuneti, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …….., eliberat de Biroul de notariat al …………. Intabularea dreptului de coproprietate asupra tuturor imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……. din localitatea …….. […]

model...