Modele de Contracte comercialeCONTRACT de DEPOZIT

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. Dl.………………………….., domiciliat in ……………… str. …………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de …………………………………… in ………………………….. sector/judet ……………, fiul lui …………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de…………………., cod numeric personal …………………….. in calitate de […]

model...

model:

CONTRACT de Credit

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE – Contract de credit 1.1. Banca ……………………. S.A., sucursala (filiala, agenţia) ……………. cu sediul social în ……………. str. ………………… nr. ………, sector/judeţ ………………, în baza împuternicirii Consiliului de administraţie nr. ……….. din …………, reprezentată prin …………… având funcţia de ………….. şi …………………. având funcţia de ……….., denumită în cuprinsul prezentului contract şi […]

model...

model:

CONTRACT de cont curent 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………….. nr. …………………….., bloc ……………, scara …………., etaj ……….., apartament ……….., judeţ/sector ……………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. ……………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………………….. din ………………………, având contul nr. ……………………………………….. deschis la […]

model...

CONTRACT de CONT CURENT

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat între:………………………………., Str. …………………, nr. ……, bl. …., sector … BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. …………………….., în calitate de Director, şi……………………………….., Str. ………………., nr. …., sector 1, BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. ………………….., în calitate de Director, s-a încheiat prezentul contract de cont curent având ca obiect: 1. Vânzarea/Prestarea de servicii de consultanţă şi asistenţă de către […]

model...

CONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. …………………………………….. nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament …….., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. …………………. din ………………………………….., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………….., având contul nr. ……………………………………, deschis la ………………………………………………, reprezentată de ………………………., cu […]

model...

CONTRACT de consultanta (drept comercial)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………… nr. ……………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………., sub nr. ………………………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………… din ………………………….., având contul nr. ……………………… deschis la ………………………., reprezentată de ……………………………………, cu […]

model...

Contract de consultanta (drept civil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc …………, scara ………..,. etaj …….., apartament ………, judet/sector ……………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………….., sub nr. ………………… din …………………………, cod fiscal nr. …………………………… din …………………… avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de ……………….., cu […]

model...

CONTRACT de Consultanta 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C.……………………………………..…………S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., […]

model...

CONTRACT de Consultanta

Act din categoria Contracte comerciale

1. DECLARATIE GENERALA Acest contract de consultanta (acord) intra in vigoare la date de ……….. intre ………., numit consultant, cu sediul in ……….., si ………….., numit client, cu sediul in ………………… 2. TERMENUL Consultantul va fi la dispozitia clientului incepand cu data de …….. pana la data de ……….., cu exceptia situatiei in care acest […]

model...

CONTRACT de constituire garantie materiala pentru gestionari

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi 1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(ă) în […]

model...