confidentialitate | model formularAct aditional cu clauza de confidentialitate

Act din categoria Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………….. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ………………… ÃŽncheiat astăzi ……………………. la …………………………… ÃŽntre: Angajatorul • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector ……………………….., înregistrată […]

model...

Contract de Distributie exclusiva

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. ……………….. Data ………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………. cu sediul social in …………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de …………………………………………………., cetatean …………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………., in calitate de VANZATOR, si 1.2. S.C. […]

model...

Contract de consultanta (drept civil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc …………, scara ………..,. etaj …….., apartament ………, judet/sector ……………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………….., sub nr. ………………… din …………………………, cod fiscal nr. …………………………… din …………………… avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de ……………….., cu […]

model...

Contract de concesiune exclusiva

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ………………………………….. cu sediul social in …………….. str. ……………. nr. …………….. judetul/sector al municipiului Bucuresti …………………. inmatriculata in Registrul comertului …………….. sub nr. …………….. avand contul de virament nr. ………………. deschis la Banca ……………… functionand potrivit legislatiei statului …………………….. reprezentata legal prin ………………….. avand functia de ………………………… cetatean ……………… posesor […]

model...

Contract de client

Act din categoria Contracte comerciale

1. PARTILE CONTRACTANTE: a. S.C. ——————–, cu sediul in BUCURESTI, ——————————, cod fiscal R ———— , reprezentata prin ——————— in calitate de director, numita in continuare BENEFICIAR si b. S.C. ——————- S.R.L., cu sediul in —————, cod fiscal R ————, reprezentata prin ————-, cu functia de —————-, numita in continuare PRESTATOR Au convenit incheierea prezentului […]

model...