depozit | model formularCONTRACT de Depozit si sechestru

Act din categoria Contracte comerciale

Intre subsemnatii: 1. Reclamant ………….. in procesul de partaj cu nr. …… cu domiciliul in ……….. si 2. Paratul ………… in procesul de partaj cu numar mai sus mentionat, cu domiciliul in ……… ne-am inteles ca sa incredintam pastrarea si administrarea imobilului ce formeaza obiectul dosarului de partaj d-lui ………… cu domiciliul in ……….. Sus-numitul, […]

model...

CONTRACT de depozit in docuri si antrepozite

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………… nr. …………………., bloc ……………, scara ……………, etaj …………, apartament ……….., judeţ/sector …………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………………. din ……………………., având contul nr. …………………….., deschis la […]

model...

CONTRACT de depozit bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. …………………………………… nr. ………………….., bloc ……………., scara ……………., etaj …………., apartament ………, judeţ/sector ……………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………….. din ……………………………, având contul nr. ……………………….. deschis la […]

model...

model: ,

CONTRACT de Depozit 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeţ ……………………… fiul lui ………………………………. şi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. […]

model...

model:

CONTRACT de DEPOZIT

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. Dl.………………………….., domiciliat in ……………… str. …………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de …………………………………… in ………………………….. sector/judet ……………, fiul lui …………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de…………………., cod numeric personal …………………….. in calitate de […]

model...

model:

Contract de depozit

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeţ ……………………… fiul lui ………………………………. şi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. ……………………, eliberat de ………………………………, cod […]

model...

model: