gestionari | model formularCONTRACT de constituire garantie materiala pentru gestionari

Act din categoria Contracte comerciale

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în BucureÅŸti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcÅ£ia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte ÅŸi 1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(ă) în […]

model...