consultanta | model formularCONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. …………………………………….. nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament …….., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. …………………. din ………………………………….., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………….., având contul nr. ……………………………………, deschis la ………………………………………………, reprezentată de ………………………., cu […]

model...

CONTRACT de consultanta (drept comercial)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………… nr. ……………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………., sub nr. ………………………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………… din ………………………….., având contul nr. ……………………… deschis la ………………………., reprezentată de ……………………………………, cu […]

model...

Contract de consultanta (drept civil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc …………, scara ………..,. etaj …….., apartament ………, judet/sector ……………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………….., sub nr. ………………… din …………………………, cod fiscal nr. …………………………… din …………………… avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de ……………….., cu […]

model...

CONTRACT de Consultanta 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C.……………………………………..…………S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., […]

model...

CONTRACT de Consultanta

Act din categoria Contracte comerciale

1. DECLARATIE GENERALA Acest contract de consultanta (acord) intra in vigoare la date de ……….. intre ………., numit consultant, cu sediul in ……….., si ………….., numit client, cu sediul in ………………… 2. TERMENUL Consultantul va fi la dispozitia clientului incepand cu data de …….. pana la data de ……….., cu exceptia situatiei in care acest […]

model...