drept civil | model formularContract de tranzactie drept civil

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. […]

model...

Contract de consultanta (drept civil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc …………, scara ………..,. etaj …….., apartament ………, judet/sector ……………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………….., sub nr. ………………… din …………………………, cod fiscal nr. …………………………… din …………………… avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de ……………….., cu […]

model...

Contract de tranzactie (drept civil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. […]

model...

Contract de schimb (drept civil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui ………………………………. şi al …………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...