garantie | model formularContract de imprumut cu garantie

Act din categoria Contracte civile

1. PARTILE: Subsemnatii: 1. Imprumutator ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ………….,si 2. Imprumutatul ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in …………… Astazi ………. a intervenit prezentul contract de imprumut cu garantie. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT In baza acestui contract, imprumutatorul: – vinde pe credit imprumutatului urmatoarele bunuri: ………………. sau – imprumuta (sau acorda credit) […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU GARANTIE AMANET

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE DE AMANET Intre subsemnatii: 1. Creditor ………….. domiciliat in ………………….. 2. Debitor ………….. domiciliat in ………………….. a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut garantat cu amanet. I. Eu, debitorul …………. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul ………….. suma de ……….. lei, pe care am primit-o la semnarea acestui […]

model...

Contract de garantie personala

Subsemnatul(a) ………………………………………………. domiciliat(a) in …………………, str…………………………………., nr……….., bl……………… sc…….., et………., ap……….., judetul(sectorul)……………… telefon…………….., legitimat(a) cu B.I. seria ……………….. nr….……….., eliberat de ……………, la data de………………………, salariat(a) cu contract de munca pe durata nedeterminata de la data de ……………….., in functia de ……………………, la……………………………………………, cu sediul in ……………………………., str………………………………….., nr……………, judetul(sectorul)……………, telefon………………., inmatriculata in Registrul Comertului […]

model...

model:

CONTRACT de Garantie

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………………. la …………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi […]

model...

model:

CONTRACT de constituire garantie materiala pentru gestionari

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi 1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(ă) în […]

model...

Cerere Chemare in garantie pentru evictiune totala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ……… Judetul …….. str. ……… nr. … etajul …. apart. nr. …. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……… al acestei judecatorii, cu termen de judecata la ……… chem in garantie si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………….. Judetul ……. str. …….. nr. …. etajul […]

model...

Cerere Chemare in garantie pentru evictiune partiala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. Judetul ……. str. …… nr. …. etajul … apart. nr. …. parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. …. al acestei judecatorii cu termen de judecata la …….. chem in garantie si personal la interogatoriu pe ……………. domiciliat in ……………… Judetul …….. str. …….. nr. …. apart. […]

model...

Cerere Chemare in garantie pentru evictiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………, Parat(a) in dosarul nr. …….., cu termen de judecata la ………, al acestei instante, reclamant(a) fiind ……….., domiciliat(a) in …………, avand ca obiect revendicare, Formulez CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE impotriva garantului(ei) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru ca in cazul in care se va admite actiunea […]

model...

Cerere de Chemare in garantie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………… domiciliat(a) in …………………., Formulez: CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE, in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr …………, cu termen de judecata la data de, …………. al acestei instante, in care am calitatea de (reclamant sau parat), pentru ca in cazul in care voi cadea in pretentii, sa fie obligat(a) sa […]

model...

model:

Actiune de chemare in garantie pentru evictiune totala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……………………… cu termen de judecata la data de …./…./…. al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati – daca veti adminte actiunea principala – […]

model...