Modele de Contracte comercialeCONTRACT de Export-import

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile S.C. …………., cu sediul in …………., str. ……………, nr. …., inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ……………., avand codul fiscal nr. …………., cont curent nr. ………, deschis la ………………, reprezentata prin ……………., numita in continuare VANZATOR si S.C. ………………, cu sediul in …………, str. ……………, nr. ……, inmatriculat la Registrul Comertului sub […]

model...

model: ,

CONTRACT de EXPORT IN COMISION

Act din categoria Contracte comerciale

I PARTIE CONTRACTUALE -S.C. —————– S.R.L, avand sediul in —————– avand contul current cod IBAN_________________________________ (EUR) Deschis la ———- prin rprezentantul legal ——— domiciliat in Bucuresti legitimate cu C.I seria____, nr.____________, in calitate de comitent Si -S.C. ———- S.R.L, avand sediul un Bucuresti, ————–, Inregistrata la Registrul Cometrtului J40/—/——– sub nr cui: ————, avand contul […]

model...

Contract de export

Act din categoria Contracte comerciale

(comandă) Nr. …….. Referinţa cumpărătorului Data …………. Furnizor: ………………… CUMPĂRĂTOR ………………………. Adresa: ………………….. Adresa: …………………………. Notify: ………………….. Ţara cumpărătorului: ……………… Mod de expediere ………….. Condiţia de livrare/descărcare …….. Port încărcare ……………. INCOTERMS 1990 …………………… Port descărcare …………… INCOTERMS 1990 …………………… Destinaţia finală …………. Modalitate de plată ………………. Termen de livrare ………………… Termen de negociere ………………. […]

model...

model:

CONTRACT de Editare SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….. la………………..…………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., având contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., […]

model...

model: , , , ,

CONTRACT de donatie (actiuni)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………… la ………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. […]

model...

Contract de Distributie exclusiva

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. ……………….. Data ………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………. cu sediul social in …………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de …………………………………………………., cetatean …………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………., in calitate de VANZATOR, si 1.2. S.C. […]

model...

CONTRACT de Depozit si sechestru

Act din categoria Contracte comerciale

Intre subsemnatii: 1. Reclamant ………….. in procesul de partaj cu nr. …… cu domiciliul in ……….. si 2. Paratul ………… in procesul de partaj cu numar mai sus mentionat, cu domiciliul in ……… ne-am inteles ca sa incredintam pastrarea si administrarea imobilului ce formeaza obiectul dosarului de partaj d-lui ………… cu domiciliul in ……….. Sus-numitul, […]

model...

CONTRACT de depozit in docuri si antrepozite

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………… nr. …………………., bloc ……………, scara ……………, etaj …………, apartament ……….., judeţ/sector …………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………………. din ……………………., având contul nr. …………………….., deschis la […]

model...

CONTRACT de depozit bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. …………………………………… nr. ………………….., bloc ……………., scara ……………., etaj …………., apartament ………, judeţ/sector ……………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………….. din ……………………………, având contul nr. ……………………….. deschis la […]

model...

model: ,

CONTRACT de Depozit 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeţ ……………………… fiul lui ………………………………. şi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. […]

model...

model: