editare | model formularCONTRACT de Editare SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….. la………………..…………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., având contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., […]

model...

model: , , , ,