export | model formularCONTRACT de VANZARE EXPORT

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU EXPORT Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… functionand […]

model...

model: ,

CONTRACT de Export-import

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile S.C. …………., cu sediul in …………., str. ……………, nr. …., inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ……………., avand codul fiscal nr. …………., cont curent nr. ………, deschis la ………………, reprezentata prin ……………., numita in continuare VANZATOR si S.C. ………………, cu sediul in …………, str. ……………, nr. ……, inmatriculat la Registrul Comertului sub […]

model...

model: ,

CONTRACT de EXPORT IN COMISION

Act din categoria Contracte comerciale

I PARTIE CONTRACTUALE -S.C. —————– S.R.L, avand sediul in —————– avand contul current cod IBAN_________________________________ (EUR) Deschis la ———- prin rprezentantul legal ——— domiciliat in Bucuresti legitimate cu C.I seria____, nr.____________, in calitate de comitent Si -S.C. ———- S.R.L, avand sediul un Bucuresti, ————–, Inregistrata la Registrul Cometrtului J40/—/——– sub nr cui: ————, avand contul […]

model...

Contract de export

Act din categoria Contracte comerciale

(comandă) Nr. …….. Referinţa cumpărătorului Data …………. Furnizor: ………………… CUMPĂRĂTOR ………………………. Adresa: ………………….. Adresa: …………………………. Notify: ………………….. Ţara cumpărătorului: ……………… Mod de expediere ………….. Condiţia de livrare/descărcare …….. Port încărcare ……………. INCOTERMS 1990 …………………… Port descărcare …………… INCOTERMS 1990 …………………… Destinaţia finală …………. Modalitate de plată ………………. Termen de livrare ………………… Termen de negociere ………………. […]

model...

model:

CONTRACT de Comision import-export

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………. cu sediul in ………. cont virament nr. …….. deschis la Banca ………. Filiala …….. reprezentata prin …….. Director General si Economic, ……… Director Economic, in calitate de COMITENT si Societatea Comerciala ………… cu sediul in ……….. cont virament nr. ………… deschis la Banca ……… Filiala ……….. reprezentata prin …………. […]

model...

CONTRACT de Comision (intermediere) in operatiuni de export

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat azi ………. in localitatea ……….. de catre …………. si intre urmatoarele parti: ………….., cu sediul in …………… Director General si ………… Contabil sef, numita in continuare COMISIONAR pe de o parte Si …………., cu sediul in ……………, reprezentata prin ………….. Director General si ……………. Director Economic, numita in continuarea COMITENT pe de alta parte. […]

model...