comision | model formularContract de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. ……………., bloc …………….., scara ……………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………………….., având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, […]

model...

model:

CONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………………………., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. …………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………………….. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin […]

model...

CONTRACT de EXPORT IN COMISION

Act din categoria Contracte comerciale

I PARTIE CONTRACTUALE -S.C. —————– S.R.L, avand sediul in —————– avand contul current cod IBAN_________________________________ (EUR) Deschis la ———- prin rprezentantul legal ——— domiciliat in Bucuresti legitimate cu C.I seria____, nr.____________, in calitate de comitent Si -S.C. ———- S.R.L, avand sediul un Bucuresti, ————–, Inregistrata la Registrul Cometrtului J40/—/——– sub nr cui: ————, avand contul […]

model...

CONTRACT de Comision international de vanzare

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. ………… din …………., str. …………, nr. …, bloc …, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la …………… reprezentata prin ………………….. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………… din …………., str. ……………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul […]

model...

CONTRACT de Comision international de cumparare

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT) Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………. din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. ….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………., deschis la ……………. reprezentata prin …………………. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………. din ……….., str. ………, nr. […]

model...

CONTRACT de Comision import-export

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………. cu sediul in ………. cont virament nr. …….. deschis la Banca ………. Filiala …….. reprezentata prin …….. Director General si Economic, ……… Director Economic, in calitate de COMITENT si Societatea Comerciala ………… cu sediul in ……….. cont virament nr. ………… deschis la Banca ……… Filiala ……….. reprezentata prin …………. […]

model...

CONTRACT de comision import

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. …………………………………………….., deschis la ………………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...

CONTRACT de intermediere (comision)

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat astazi ……….., intre: 1. Societatea Comerciala …………, cu sediul in …………, str. ……….., nr. …, judetul …………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ……….., avand cont de virament nr. …………., deschis la Banca ………….., reprezentata prin dl. …………. in calitate de ……….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. …………, cu domiciliul (sediul) in […]

model...

CONTRACT de Comision (intermediere) in operatiuni de export

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat azi ………. in localitatea ……….. de catre …………. si intre urmatoarele parti: ………….., cu sediul in …………… Director General si ………… Contabil sef, numita in continuare COMISIONAR pe de o parte Si …………., cu sediul in ……………, reprezentata prin ………….. Director General si ……………. Director Economic, numita in continuarea COMITENT pe de alta parte. […]

model...

Contract de comision

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. ……………., bloc …………….., scara ……………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………………….., având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………., cu […]

model...

model: