donatie | model formularOferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ……………………………, fiul lui ………………………………. şi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...

Act acceptarea donatiei

Act din categoria Diverse

Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ………………..……………………… sector/judeţ ………………………………….., fiul lui ………………………… şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., în […]

model...

CONTRACT de donatie incheiat la notariat

Act din categoria Contracte civile

Contract de donatie incheiat la notariat Subsemnatul …………. 1), domiciliat in ……… 2), judetul ………., str. …………, nr. …, et. …, ap. …., declar ca donez lui …………. 3), domiciliat in …….. 4), str. …………, nr. …, et. …, ap. …., imobilul proprietatea mea situat in ………. 5), judetul …………, str. ………, nr. …, compus […]

model...

CONTRACT de donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONAŢIE Încheiat astăzi …………. la …………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

model: ,

Contract de Donatie (loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………., domiciliat în ……………………, str. ………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ ………………….., fiul lui ……………………….. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod […]

model...

Contract de Donatie (cota indiviza loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………. la …………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………., fiul lui ……………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. […]

model...

CONTRACT de donatie (actiuni)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………… la ………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. […]

model...

CONTRACT de DONATIE

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONATIE Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………. declar ca: DONEZ lui …………, domiciliat(a) in …………. imobilul proprietatea mea, constand in: casa construita din caramida cu 4 camere, bucatarie, hol, W.C., camara, tencuita in exterior si interior, acoperita cu tabla, impreuna cu terenul pe care se afla, in suprafata de ………. vecini la N. ……… […]

model...

model:

Contract donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod […]

model...

model: ,

Contract donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...