srl | model formularContract de transport SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………., având contul nr. ………………………, deschis la […]

model...

model: , , , ,

Contract de sponsorizare SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………, reprezentată de ……………………., cu […]

model...

Contract de prestari servicii SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la […]

model...

CONTRACT de Mandat SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

Contract de Management SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………… nr. ………………………., bloc …………., scara ………………….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………. din …………………………., având contul nr. …………………………………………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

CONTRACT de Editare SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….. la………………..…………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., având contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., […]

model...

model: , , , ,

Contract de comodat cu SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Intre Art. 1. S.C. ———— S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., in calitate de comodant, reprezentata prin ………….. si Art. 2. Dl/D-na ………, domiciliat in …., str. …., nr. ., judetul … in calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul tablourilor aflate in colectia personala […]

model...

model: ,

CONTRACT de Asociatiune in participatiune SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE *) 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………….., str. …………………………….. nr. ………………………., bloc …………….., scara ………….., etaj ……….., apartament ………, judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din …………………………….., cod fiscal nr. ………………………………. din …………………………., având contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………………., […]

model...

CONTRACT de Agentie comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………., sub nr. ………………………… din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………………., având contul nr. ……………………………………………………, deschis la …………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...

model: , , , ,

Contract de societate civila SNC SCS SRL SA

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., reprezentată de …………………………………………, cu funcţia […]

model...