intretinere | model formularContract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. […]

model...

Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod […]

model...

Contract de intretinere (cu drept de habitatie viagera)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. …………………….. eliberat de ……………………., cod […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul …………… str. ……………., nr. ……., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu …………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………. judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea […]

model...

Chemare in judecata reclamarea intretinerii de catre sotul divortat

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………………. judetul …………………, str. ………………….., nr. ………, etajul ………, apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe fostul meu sot ……………. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………….., judetul ………………., str. ……………, nr. ……., etajul …….., apart. ………, pentru ca prin […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii copilului minor de catre unul dintre parinti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………… str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ………….., nr. …….., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod […]

model...