parte civila | model formularCerere Intervenire in proces penal a partii responsabile civilmente

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., cu domiciliul in ………….., (sau cu sediul in …………….), In temeiul art. 16 alin. 2 C. proc. pen., din proprie initiativa, inteleg sa INTERVIN CA PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………., prepusul meu, care la data de ………… a comis infractiunea de […]

model...

Cerere Constituire ca parte civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., parte vatamata in procesul penal nr. ……….., cu termen de judecata la ………., in care figureaza ca invinuit(a) sau inculpat(a) …………., domiciliat(a) in …………….. In temeiul art. 15 alin. 1 C. proc. pen., MA CONSTITUI PARTE CIVILA si va rog ca invinuitul(a) sau inculpatul(a), cat […]

model...