societate comerciala | model formularProcura de constituire a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Societate comerciala mixta, cu participare straina

Act din categoria Acte constitutive

Intre: 1. S.C. ………….. cu sediul in Romania, localitatea ……….. strada ……….. nr. …. judetul …………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………….. reprezentata prin Director General ………….. si Director Economic ………….. pe de o parte si 2. Firma ………… cu sediul in statul …………. orasul …………. inregistrata la primaria orasului ……………….. sub nr. ………….. […]

model...

Societate comerciala mixta (asociere intre doua societati)

Act din categoria Acte constitutive

CAPITOLUL I. PARTILE Acest CONTRACT se incheie la data de ………, intre ……………., cu sediul in …………., si ……………., cu sediul in ……………… CAPITOLUL II. FORMAREA SOCIETATII MIXTE A. Cei doi asociati ………… si ………………. sunt de acord sa se asocieze intr-o societate mixta cu scopul limitat de a ………………. (se enunta obiectul de activitate). […]

model...

Societate comerciala in comandita simpla

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii …………………… (nume, prenume, domiciliu, cetatenie, buletin de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul si nationalitatea, comanditar, dupa caz, comanditat) am convenit asupra incheierii prezentului contract de constituire a unei societati in comandita simpla. CAPITOLUL I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI OBIECTUL SOCIETATII Art. 1. – Forma societatii este in comandita simpla, iar denumirea […]

model...

Societate comerciala cu raspundere limitata mai multi asociati

Act din categoria Acte constitutive

Intre subsemnatii, – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… Si – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de […]

model...

Act constitutiv

Act din categoria Acte constitutive

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII “………..” S.R.L. Intre subsemnaţii, …………., născut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… …………., născut(a) in ……… la […]

model...

Act constitutiv SRL

Act din categoria Acte constitutive

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “…”SRL (model orientativ) I. Elementele de identificare a asociaţilor Art.1 – Prezentul contract se încheie între: 1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul ui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de […]

model...

Societate comerciala in nume colectiv

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de cetatenie ………., domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) a B.I (sau pasaport) seria ….. nr. ……., eliberat de ……….. a Mun./Or. ………….la data de ………… Si – …………., nascut(a) in ……… la data […]

model...

Societate comerciala pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL SOCIETATII COMERCIALE “……….” SA Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni “………” S.A., avand ca asociati: 1. Societatea Comerciala “………..” S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in …………., str. ………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …., (sector ….), inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub […]

model...