Modele de Contracte comercialeCONTRACT de Consignatie

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ……………………………. nr. ………………………, bloc ………….., scara ……………., etaj …………., apartament …….., judeţ/sector ……………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………………., având contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………., cu […]

model...

Contract de concesiune exclusiva

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ………………………………….. cu sediul social in …………….. str. ……………. nr. …………….. judetul/sector al municipiului Bucuresti …………………. inmatriculata in Registrul comertului …………….. sub nr. …………….. avand contul de virament nr. ………………. deschis la Banca ……………… functionand potrivit legislatiei statului …………………….. reprezentata legal prin ………………….. avand functia de ………………………… cetatean ……………… posesor […]

model...

CONTRACT de Concesiune comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de ………………….., denumita in continuare CONCEDENT si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul […]

model...

model:

CONTRACT de Concesiune 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) ……………………………………………………………………………………………………………………………………, (localitatea) ……………………………………………………, str. …………………………………. nr. …………….., judeţul/sectorul ……………………………………………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …………………………… nr. ……………………., bloc …………, scara ………….., […]

model...

model:

CONTRACT de CONCESIUNE

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE CONCESIUNE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. …………………………………………………………………………………………………….. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publică de interes local), ………………………………….(localitatea), str. ……………………………….………. nr. ………, judetul/sectorul …………………………………………….., în calitate de concedent, pe de o parte, si 1.2. S.C. …………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în …………………………………… (localitatea), str. ………………….……. nr. ………… bloc […]

model...

CONTRACT de Comodat bunuri

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. […]

model...

model: ,

Contract de comodat cu SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Intre Art. 1. S.C. ———— S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., in calitate de comodant, reprezentata prin ………….. si Art. 2. Dl/D-na ………, domiciliat in …., str. …., nr. ., judetul … in calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul tablourilor aflate in colectia personala […]

model...

model: ,

CONTRACT de Comision international de vanzare

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. ………… din …………., str. …………, nr. …, bloc …, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la …………… reprezentata prin ………………….. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………… din …………., str. ……………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul […]

model...

CONTRACT de Comision import-export

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………. cu sediul in ………. cont virament nr. …….. deschis la Banca ………. Filiala …….. reprezentata prin …….. Director General si Economic, ……… Director Economic, in calitate de COMITENT si Societatea Comerciala ………… cu sediul in ……….. cont virament nr. ………… deschis la Banca ……… Filiala ……….. reprezentata prin …………. […]

model...

CONTRACT de comision import

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. …………………………………………….., deschis la ………………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...