bunuri | model formularCONTRACT de vanzare cumparare bunuri succesorale

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi ———- la Notariatul Public „X.Y.” I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D-na ——, domiciliata in ——–, nascuta ——- in Bacau, judetul ——, fiica lui ——– si a ——-, posesoarea cartii de identitate seria ——— nr.——- eliberata de Politia Municipiului ——, cod numeric personal ————-, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si […]

model...

Contract de vanzare orice bunuri

Incheiat intre: 1. Vanzator ……………… (nume, prenume, domiciliul) si 2. Cumparator ……………. (nume, prenume, domiciliu). I. Eu, vanzatorul …………., vand cumparatorului ………….. urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate). Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare cumparare, donatie, […]

model...

model: ,

CONTRACT de Comodat bunuri

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. […]

model...

model: ,

Contract de donatie bunuri mobile

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod […]

model...

Cerere Restituire a unor bunuri

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………, parte vatamata in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt in dauna mea, va rog a dispune SA MI SE RESTITUIE BUNURILE MOBILE CE MI-AU FOST FURATE, care au fost ridicate de la domiciliul faptuitorului si […]

model...

Cerere Predarea bunurilor cuprinse in legatul particular

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………, Formulez. ACTIUNE PENTRU PREDAREA LEGATULUI CU TITLU PARTICULAR urmand ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi predea din mostenirea defunctului(ei) ………., decedat(a) la ……….., in ………., cu ultimul domiciliu in …………… bunurile prevazute in legatul particular […]

model...

Cerere Inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

Subsemnatul ….1)……., domiciliat in …..2)…… judetul …………., str. ……….., nr. ……., et. …., ap. …, va rog, in calitate de …….3)……, al defunctului ………4)……., incetat din viata la data de …………, cu ultimul domiciliu in ……5)….., judetul …………., str. …………, nr. ….., etajul ……, ap. ….., sa procedati la inventarierea bunurilor succesorale lasate de numitul […]

model...

Cerere Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) de la […]

model...

Cerere Impartire bunuri comune dupa desfacere casatorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE, dobandite de noi in timpul casatoriei. Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, m-am casatorit cu […]

model...

Cerere Chemare in judecata pentru restituire bunuri proprii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu, paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., pentru a fi obligat(a) sa-mi RESTITUIE BUNURILE PROPRII pe care mi le-a retinut fara drept si sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) ……….., […]

model...