comodat | model formularCONTRACT de Comodat bunuri

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. […]

model...

model: ,

Contract de comodat cu SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Intre Art. 1. S.C. ———— S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., in calitate de comodant, reprezentata prin ………….. si Art. 2. Dl/D-na ………, domiciliat in …., str. …., nr. ., judetul … in calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul tablourilor aflate in colectia personala […]

model...

model: ,

Contract de comodat

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod […]

model...

model:

Comodantului impotriva comodatarului pentru restituirea lucrului imprumutat

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………… domiciliat in ……….. judetul …….. str. …….. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in ……… judetul …….. str. ……… nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-i obligati sa-mi restituie caruta proprietatea mea, pe care o evaluez la suma de ……. lei si […]

model...