act aditional | model formularAct aditional la contractul de cesiune

Act din categoria Contracte comerciale

la actele constitutive ale S.C. …………………… înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ……………. sub nr. ………………………. Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul în ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentată prin ………………………………………, având funcÅ£ia de ………………………………………………, în baza hotărârii Adunării Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. […]

model...

Act aditional cu clauza de confidentialitate

Act din categoria Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………….. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ………………… ÃŽncheiat astăzi ……………………. la …………………………… ÃŽntre: Angajatorul • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector ……………………….., înregistrată […]

model...

Act aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ……….. ÃŽncheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. ÃŽntre: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeÅ£ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...