act aditional | model formularAct aditional la contractul de cesiune

Act din categoria Contracte comerciale

la actele constitutive ale S.C. …………………… înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al ……………. sub nr. ………………………. Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul în ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentată prin ………………………………………, având funcţia de ………………………………………………, în baza hotărârii Adunării Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. […]

model...

Act aditional cu clauza de confidentialitate

Act din categoria Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………….. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ………………… Încheiat astăzi ……………………. la …………………………… Între: Angajatorul • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………….., înregistrată […]

model...

Act aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……….. Încheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. Între: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...