auto | model formularAct aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……….. Încheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. Între: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

CONTRACT de MASINA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE din…………….. PARTI CONTRACTACTANTE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ si ———————–__________________________________________________________________ OBIECTUL CONTRACTULUI Autoturism ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea negociata de vanzare a autoturismului, stabilita prin acordul partilor, este de ___________________________ S-a stabilit achitarea sumei de __________________________, reprezentand prima plata a sumei datorate, urmand ca restul sumei sa fie achitat integral in termen de ________________________________________________________________ […]

model...

model: ,