auto | model formularAct aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ……….. ÃŽncheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. ÃŽntre: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeÅ£ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

CONTRACT de MASINA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE din…………….. PARTI CONTRACTACTANTE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ si ———————–__________________________________________________________________ OBIECTUL CONTRACTULUI Autoturism ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea negociata de vanzare a autoturismului, stabilita prin acordul partilor, este de ___________________________ S-a stabilit achitarea sumei de __________________________, reprezentand prima plata a sumei datorate, urmand ca restul sumei sa fie achitat integral in termen de ________________________________________________________________ […]

model...

model: ,