Act aditional la contractul de cesiune

Model Act aditional la contractul de cesiune

la actele constitutive ale S.C. ……………………
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
al ……………. sub nr. ……………………….

Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul în ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentată prin ………………………………………, având funcÅ£ia de ………………………………………………,
în baza hotărârii Adunării Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. din …………………………. ÅŸi a prezentului contract de cesiune de părÅ£i sociale autentificat sub nr. ……………….. din ……………………………… la Biroul Notarial …………………………………….. actele constitutive ale S.C. ……………………………………. se modifică astfel:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Celelalte dispoziÅ£ii ale actelor constitutive ale S.C. …………………………… rămân neschimbate.
Redactat ÅŸi editat în ………………….. exemplare, la ……………… .
S-au eliberat …………………… exemplare.

ASOCIAÅ¢I/ASOCIAT UNIC

Act aditional la contractul de cesiune