autovehicul | model formularAct aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ……….. ÃŽncheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. ÃŽntre: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeÅ£ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

Procura de cumparare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

PROCURÄ‚ Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta […]

model...