prestari servicii | model formularConventie civila de prestari servicii

Act din categoria Contracte civile

Societatea Comercială ………………………… Sediul ……………………………………………….. Codul fiscal ……………………………………….. Telefon ……………………………………………… I. PărÅ£ile contractante 1. …………………………, cu sediul în …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentată prin …………………………., în calitate de ………………….., numită în prezentul contract angajator (beneficiar), ÅŸi 2. ……………………………., domiciliat în …………….., str. …………………….. nr. […]

model...

Contract de Prestari servicii 2

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ………………………… cu sediul in ………………………………. telefon …………………. fax ………………… inmatriculata in Registrul Comertului…. ………… sub nr. ………………… avand cont curent nr. ……………………. deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………….. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si Dl./D-na. ………………………………. domiciliata in …………………………. telefon ………………….. fax […]

model...

Contract de prestari servicii SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽncheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I.PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeÅ£ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la […]

model...