mandat | model formularContract de Mandat Comercial

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la […]

model...

CONTRACT de Mandat SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

CONTRACT de mandat

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE MANDAT1) Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………….., fiul lui ………………………………….. şi al ………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

model:

Contract de mandat

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………….., fiul lui ………………………………….. şi al ………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

model: