transport | model formularContract de transport si depozit

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ……………………… cu sediul in ………….. ………………………… telefon ……………… fax ……………… inmatriculata in Registrul Comertului ……………………………. sub nr. ………………… avand cont curent nr. ………………. deschis la Banca ……………… si codul fiscal nr. ………………… prin reprezentantii legali ……………………… in calitate de EXPEDITOR si Societatea Comerciala ………………………. cu sediul in …………. telefon […]

model...

model:

Contract de transport SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽncheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………., având contul nr. ………………………, deschis la […]

model...

model: , , , ,

Cerere obtinere licenta de transport feroviar

Act din categoria Cereri

CERERE, Persoana juridica ………………………………………, cu sediul in localitatea ………………………………., str. ………………….., nr. ….., judetul ……… telefon ………………, fax ………………, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. ……………, avand codul fiscal nr. …………… si contul nr. …………………….., deschis la Banca ………………………………, filiala ……………., reprezentata prin directorul general ……………………………………, (numele si prenumele) solicit […]

model...