imobil | model formularContract de vanzare-cumparare (imobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod […]

model...

Cerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., debitor in dosarul de executare imobiliara nr. ……….. al acestei instante, in care s-a pronuntat hotararea de adjudecare nr. ………… din ………. a imobilului ……….. adjudecatarului ………….., domiciliat(a) in …………… la pretul de ……….. lei. Avand in vedere ca in termenul de 30 de zile prevazut de art. […]

model...

Cerere Pentru numirea unui conservator al imobilului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………., str…………….., nr. ……., etajul ……, apart. ……, va rog sa numiti un conservator pentru pastrarea imobilului din localitatea ……………, judetul ……………., str. …………….., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………….., proprietatea debitorului …………………., domiciliat in judetul ……………. str. ……………. nr. ……., etajul …….., apart. …….., […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Intocmirea procesului verbal de situatie a imobilului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, creditor in dosarul de executare nr. ……… al acestei instante, in care s-a emis comandament impotriva debitorului(oarei) …………, domiciliat(a) in ……………, in vederea urmaririi imobilului …………, situat in …………….. In baza art. 499 C. proc. civ., va rog sa dispuneti intocmirea PROCESULUI VERBAL DE SITUATIE A IMOBILULUI de […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954. Intabularea dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a […]

model...

Cerere intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti: Intabularea dreptului meu […]

model...

Cerere De intocmire proces verbal de situatie imobil urmarit

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………………., nr. ……., etajul ……., apart. …….., va rog sa dispuneti sa se incheie procesul-verbal de situatie a imobilului din localitatea …………….., judetul …………., str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ……….., nr. topografic proprietatea debitorului meu ……………….., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, […]

model...

Contestatia debitorului pentru suspendarea executarii imobiliare cu oferirea veniturilor imobilului

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea …………………, judetul …………….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ……, fac contestatie impotriva executarii cerute de …………….., domiciliat in ……………., judetul …………………… str. ………, nr. ….., etajul ……., apart. ……, si pornite prin comandamentul nr. …………., din infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ……….., din […]

model...

Pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………., nr. ……., etajul ………, apart. ……., va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in localitatea ………………, judetul ……………., str. …………….., nr. ……., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ……………, proprietatea debitorului meu ………………., domiciliat in localitatea ……………………, judetul ……………, str. […]

model...