situare | model formularCerere De intocmire proces verbal de situatie imobil urmarit

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………………., nr. ……., etajul ……., apart. …….., va rog sa dispuneti sa se incheie procesul-verbal de situatie a imobilului din localitatea …………….., judetul …………., str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ……….., nr. topografic proprietatea debitorului meu ……………….., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, […]

model...