venituri | model formularCerere Pentru validare urmarire generala venituri imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, va rog sa validati urmarirea generala incuviintata prin incheierea acestui tribunal nr. …………., din …………., asupra veniturilor imobilului situat in …………………… (localitatea unde este situat imobilul), judetul ……….., str. ………., nr. …….., […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Contestatia debitorului pentru suspendarea executarii imobiliare cu oferirea veniturilor imobilului

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea …………………, judetul …………….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ……, fac contestatie impotriva executarii cerute de …………….., domiciliat in ……………., judetul …………………… str. ………, nr. ….., etajul ……., apart. ……, si pornite prin comandamentul nr. …………., din infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ……….., din […]

model...

Pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………., nr. ……., etajul ………, apart. ……., va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in localitatea ………………, judetul ……………., str. …………….., nr. ……., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ……………, proprietatea debitorului meu ………………., domiciliat in localitatea ……………………, judetul ……………, str. […]

model...