executare imobiliara | model formularCerere De executare silita imobiliara

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog sa dispuneti inceperea executarii silite prin facerea si transcrierea comandamentului asupra imobilului din localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. ………., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………., proprietatea lui […]

model...

Contestatia debitorului pentru suspendarea executarii imobiliare cu oferirea veniturilor imobilului

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea …………………, judetul …………….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ……, fac contestatie impotriva executarii cerute de …………….., domiciliat in ……………., judetul …………………… str. ………, nr. ….., etajul ……., apart. ……, si pornite prin comandamentul nr. …………., din infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ……….., din […]

model...