Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

Model Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si
Art. 2. …………………… cu domiciliul/sediul ………….. str. ……………….., nr. …., bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax ………………., inregistrat la Registrul Comertului ……………… sub nr. …………, avand contul curent nr. ……………. la Banca ………………… si codul fiscal nr. ………… reprezentat prin ……………….. avand functia ……………….. in calitate de CUMPARATOR.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
CUMPARATORUL se obliga sa cumpere urmatoarele bunuri ……………….. (se individualizeaza dupa numar sau cantitate, tip si calitate sau alte caracteristici) de la VANZATOR conform termenilor acestui CONTRACT.
Art. 4. LIVRAREA
VANZATORUL se obliga sa livreze bunurile descrise mai sus, CUMPARATORULUI la ……………….. (se va mentiona locul si conditiile de livrare) la data de ……………. .
VANZATORUL suporta cheltuielile de livrare a bunurilor.
VANZATORUL poate livra bunurile CUMPARATORULUI inainte de …………… (data de livrare) numai daca CUMPARATORUL este de acord cu livrarea la o data anterioara.
Daca VANZATORUL, din culpa intarzie livrarea bunurilor, va plati o penalitate de …..% pe zi de intarziere, din valoarea bunurilor livrate, dar nu mai mult de ……% din valoarea bunurilor.
Proprietatea si riscurile se transfera CUMPARATORULUI la data si la locul livrarii.
Art. 5. RECEPTIA BUNURILOR
a) CUMPARATORUL poate sa refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate in termen de doua zile de la data livrarii. CUMPARATORUL trebuie sa instiinteze in scris VANZATORUL de refuzul unor bunuri.
b) Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe CUMPARATOR de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.
c) De indata ce CUMPARATORUL a acceptat bunurile potrivit dispozitiilor din aceasta sectiune, nu mai poate revoca acceptarea la o data ulterioara.
d) Daca bunurile deteriorate reprezinta mai mult de …….% din intreaga incarcatura CUMPARATORUL are dreptul sa refuze intreaga incarcatura.
e) Daca CUMPARATORUL restituie bunurile deteriorate VANZATORULUI, VANZATORUL trebuie sa plateasca cheltuielile normale legate de restituirea acestor bunuri.
f) Daca bunurile deteriorate reprezinta mai putin decat ……% din intreaga incarcatura, CUMPARATORUL va accepta si va plati pentru intreaga incarcatura.
Art. 6. GARANTII
VANZATORUL garanteaza ca bunurile vandute sunt in concordanta cu …………… (standardul de calitate al produselor similare prevazute de legea romana). VANZATORUL nu garanteaza ca bunurile sunt potrivite pentru un alt scop decat cel general admis pentru bunurile respective.
CUMPARATORUL nu va acorda clientilor sai, mai multe garantii decat i-a acordat lui VANZATORUL.
Art. 7. PLATA
CUMPARATORUL va plati VANZATORULUI …………….. lei pentru a cumpara bunurile descrise mai sus, la (data) ……… la ………… (locul platii).
CUMPARATORUL va plati pretul, in bani lichizi VANZATORULUI la livrarea bunurilor. VANZATORUL poate sa ceara CUMPARATORULUI sa plateasca pretul in bani lichizi inainte de livrarea bunurilor, daca, dupa opinia VANZATORULUI, aceasta operatie este necesara. Daca VANZATORUL decide sa solicite o astfel de plata in avans, el are obligatia sa il instiinteze pe cumparator in scris, cu ……… . zile, inainte de efectuarea platii in avans. Daca CUMPARATORUL refuza plata in avans, VANZATORUL poate sa-l instiinteze pe CUMPARATOR ca inceteaza CONTRACTUL.
In termen de …….. zile de la orice refuz de bunuri, potrivit VANZATORUL trebuie sa restituie CUMPARATORULUI pretul de achizitionare a acelor bunuri.
Pentru orice intarziere de plata, CUMPARATORUL/VANZATORUL trebuie sa plateasca o penalitate de …….% din suma datorata, pe zi de intarziere, VANZATORULUI/CUMPARATORULUI, dar nu mai mult de cat …………% din suma datorata.
Art. 8. MARIREA PRETULUI
Daca VANZATORUL decide, anterior livrarii, ca nu poate livra bunurile la pretul specificat in contract datorita cresterii costurilor la materii prime, transportului, fortei de munca sau energiei, VANZATORUL va avea dreptul sa mareasca pretul de vanzare a bunurilor in raport de cresterile enumerate dupa …….. zile de la notificarea scrisa de CUMPARATOR.
CUMPARATORUL trebuie sa instiinteze in scris VANZATORUL, daca pretul marit este acceptabil, in termen de ….. zile de la primirea notificarii scrise din partea VANZATORULUI. Daca CUMPARATORUL nu raspunde la notificarea scrisa a VANZATORULUI, aceasta tacere poate fi considerata ca o acceptare a pretului marit. Daca CUMPARATORUL refuza pretul marit, CONTRACTUL inceteaza fara nici o raspundere din partea vanzatorului sau a CUMPARATORULUI.
Art. 9. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract s-a incheiat astazi …………… (data) la sediul VANZATORULUI, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

CUMPARATOR,
VANZATOR,

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare