revindere | model formularCerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., debitor in dosarul de executare imobiliara nr. ……….. al acestei instante, in care s-a pronuntat hotararea de adjudecare nr. ………… din ………. a imobilului ……….. adjudecatarului ………….., domiciliat(a) in …………… la pretul de ……….. lei. Avand in vedere ca in termenul de 30 de zile prevazut de art. […]

model...