titlu executoriu | model formularCerere Poprire executorie urmata de validarea popririi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe: – tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si – debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. […]

model...

Cerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere Investire cu formula executorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………. In temeiul art. 374 – art. 376 C. proc. civ., depun copie legalizata a sentintei civile (sau deciziei civile) nr. ………., din …………, pronuntata de …………., in dosarul nr. …………. ramasa definitiva (si irevocabila) si rog sa dispuneti INVESTIREA SA CU FORMULA EXECUTORIE prevazute de art. 269 C. […]

model...

Cerere Eliberarea unui titlu executoriu

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul …….1)………, domiciliat in ……2)………….., judetul ………………, str. ………………., nr. …, et. …., ap. …, va rog sa-mi eliberati titlul executoriu pentru creanta de ………….. lei impotriva lui …….3)………., domiciliat in ….4)….., judetul ………….., str. ……………., nr. …, et. …, ap. ………., creanta ce reprezinta chirie restanta datorata mie de paratul si …………… […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu a unui act autentic

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog ca – in conformitate cu art. 376 C. proc. civ. – sa investiti cu formula executorie alaturatul act autentificat de Biroul notarial ……………, pe care il depun in original si prin care ……………….. ……………………….(numele, prenumele […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu hotarare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., va rog ca, in conformitate cu art. 374-376 C. proc. civ. sa investiti cu titlu executoriu alaturata sentinta civila nr. ……….. din ………. a acestui tribunal, pe care o depun in copie legalizata si care a ramas […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...

Pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………., nr. ……., etajul ………, apart. ……., va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in localitatea ………………, judetul ……………., str. …………….., nr. ……., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ……………, proprietatea debitorului meu ………………., domiciliat in localitatea ……………………, judetul ……………, str. […]

model...