proces verbal | model formularDecizie de imputare

Act din categoria Diverse

Având în vedere nota de constatare / proces verbal de cercetare administrativă întocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constată o pagubă materială în valoare de …………………………. lei, reprezentând …………………………………………………….. produsă în ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunoştinţă1) …………………………………………….. DECIDE I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) în sarcina: 1. (numele şi prenumele) …………………………………………… […]

model...

Intocmirea procesului verbal de situatie a imobilului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, creditor in dosarul de executare nr. ……… al acestei instante, in care s-a emis comandament impotriva debitorului(oarei) …………, domiciliat(a) in ……………, in vederea urmaririi imobilului …………, situat in …………….. In baza art. 499 C. proc. civ., va rog sa dispuneti intocmirea PROCESULUI VERBAL DE SITUATIE A IMOBILULUI de […]

model...

Cerere De intocmire proces verbal de situatie imobil urmarit

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………………., nr. ……., etajul ……., apart. …….., va rog sa dispuneti sa se incheie procesul-verbal de situatie a imobilului din localitatea …………….., judetul …………., str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ……….., nr. topografic proprietatea debitorului meu ……………….., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, […]

model...

Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare […]

model...